Op al onze werkzaamheden zijn de algemene Vervoercondities 2002 (AVC), gedeponeerd ter griffe van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam en het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR), van toepassing. Met betrekking tot bovengenoemde voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Zie hier de algemene vervoerscondities: AVC 2002 Nederlands | SVA. (link: https://www.sva.nl/avc)

CMR-verdrag: Tekst van het CMR verdrag | SVA (link: https://www.sva.nl/themas/cmr-en-ecmr/cmr-verdrag/tekst-van-het-cmr-verdrag)